Брюксел повери на Гърция бъдещата разузнавателна школа на ЕС

Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз взеха решение за стартирането на 17 нови проект в сферата на сигурността, които са насочени към създаването на нови видове оръжия, а така също и за подготовката на кадри в областта на разузнаването, командването, контрола и киберсигурността.